AWARDS

AWARDS 2013
SNo. Awards Sponsors
1 Late Sh A R Shandil Award Mr Rajeev Shandil
2 Axis Bank Ltd Solan Award Axis Bank
3 Late Vinod Aggarwal Memorial Award Mr Ajay Aggarwal
4 Sh Prakash Chand Negi Award Mrs Negi
5 Neelam Mehta Memorial Award Mr Chandan Mehta
6 Shakuntala Devi Award Mr R K Garg
7 Late Master Abhishek Sharma Award Mrs Seema Sharma
8 Vipul Neeti Sharma Award Mrs Neeti Sharma
9 Sh M L Kalra Memorial Award Mr Arvind Kalra
10 Late Sh Rattan Lal Shandil Memorial Award Mr Bhushan Shandil
11 R K Puri Memorial Award Mr Rajesh Puri
12 Late Sh K G Khanna Award Mrs Saroj Kshatri
13 Pt Dayal Dutt Sharma Award Dr Shalini Sharma
14 Sadhu Ram Memorial Award Mr O P Verma
15 Baidyanath Shankapushpi Award Mr Shailesh Sharma
16 Mrs Swaran Garg Award Mr R K Garg
17 Bansal Traders Award Mr Bansal
18 L R Group of Institutes Award L R Group of Institutes
19 Mrs & Mr M L Chopra Award Mr Rajeev Chopra
20 Late Sh Anil Bansal Award Mr Bansal
21 Late Sh Vinod Sharma Award Mr Vipul Sharma
22 Late Thakur Muni Lal Award Mrs Padma Thakur
23 Shaan The Conquest Award Mrs Archana Claire
24 Sai Sanjeevni Hospital Award Dr Sanjay Aggarwal
25 Late Sh D C Mehta Memorial Award Mrs Uma Mehta
26 Prakash Chand Negi Award Mrs Negi
27 Sh Diwan Singh Memorial Award Mrs & Mr Ghuman
28 Late Sh K G Khanna Award Mrs Saroj Kshatri
29 Late Sh K G Khanna Award Mrs Saroj Kshatri
30 Late Sh K G Khanna Award Mrs Saroj Kshatri
31 Late Sh K G Khanna Award Mrs Saroj Kshatri
32 In the Memory of Prof Nanda Mr Nanda
33 In the Memory of Prof Nanda Mr Nanda
34 Sh Dharmender Malhotra Memorial Award Mrs Malhotra
35 Genius International Education Society Solan Award Mrs Neeti Sharma
36 Late Captain Sanjay Chauhan Award Mr Ajay Chauhan
37 Om Chopra Memorial Award Mrs Sudesh Chopra
38 AB original Tours Mr Atul Bhardwaj
39 Genius International Education Society Mrs Neeti Sharma
Alternate Text